อยากศึกษาต่อต่างประเทศไปกับ FREEDOM STUDY [ USA, ENGLAND,NEWZEALAND, AUSTRALIA, CANADA, SINGAPORE ] เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา ทุนการศึกษา วีซ่า ต่อนอก
Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

Professional English for the Petroleum, Oil & Gas Industry by ZONI Language Centers

date : March 03, 2016 - 11:59am

          โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียม Professional English for the Petroleum, Oil & Gas Industry มุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, ลดความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นไปได้จริงกับสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นทั้งภาคพื้นดินหรือบนแพลตฟอร์มน้ำมันนอกชายฝั่ง,เรือบรรทุกน้ำมันและใต้ทะเล สอนโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริง

          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการสื่อสารสูง; จะให้นักเรียนที่มีภาษาการทำงานที่จะใช้ในความหลากหลายของสถานการณ์การทำงาน กิจกรรมการฟังให้นักศึกษามีความหลากหลายของสถานการณ์และสำเนียงจากทั้งพื้นเมืองและไม่ใช่เจ้าของภาษาพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมรวมถึงการหารือการนำเสนอและการสัมภาษณ์ คุณลักษณะ ในแต่ละบทเรียนครอบคลุมรายการคำนวณ,การวัดและภาษาที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
          ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบที่จะนำเสนอในเชิงลึกการฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญอย่างมืออาชีพและเฉพาะเจาะจง หลักสูตรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท้องถิ่นและการฝึกอบรม
     โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ:

ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันและก๊าซอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจน้ำมันและอุตสาหกรรมก๊าซ นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สนใจเรียน Zoni Langauge Center โทร. หรือ 0863105939 พี่แอมมี่ 0875518885

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa