VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

* 5 ข้อ ควรรู้ไว้ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ (Study in UK)

ไขข้อข้องใจสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่จะเดินทางไปเรียนที่สหราชอาณาจักรในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19

1. ก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร

1.1 การขอวีซ่า

(1) การขอวีซ่ามีเงื่อนไขใดเพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกติหรือไม่

ตอบ  การขอวีซ่ามีเงื่อนไขตามปกติ

(2) ถ้ามีเคยมีวีซ่าแล้ว แต่ยังไม่ได้เดินทางไปเรียน และวีซ่าได้หมดอายุแล้ว สามารถใช้วีซ่าเดิมได้หรือไม่

ตอบ - ไม่ได้ จะต้องขอวีซ่าใหม่แบบ replacement โดยมีเอกสารประกอบจากสถานศึกษา และหากมีผลตรวจปอดเกิน 6 เดือนแล้ว จะต้องตรวจปอดใหม่

       - หากเปลี่ยนหลักสูตรหรือย้ายสถานศึกษา จะต้องขอวีซ่าใหม่ โดยมีเอกสารประกอบสำหรับหลักสูตรใหม่ที่จะไปศึกษาต่อ

1.2 การฉีดวัคซีน

(1) จะไปเรียนที่สหราชอาณาจักร ต้องฉีดวัคซีนก่อนหรือไม่

ตอบ  - ไม่จำเป็น เพราะรัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่ได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นเงื่อนไขในการเข้าประเทศ

(2) ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีน สามารถไปฉีดที่สหราชอาณาจักรได้หรือไม่

ตอบ รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีนโยบายฉีดวัคซีนให้ประชากรที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทุกคน ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนัก เช่น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ที่ลงทะเบียนกับ National Health Service (NHS) แล้ว แต่ไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้น นักเรียน/นักศึกษาจึงควรรีบลงทะเบียนกับแพทย์ประจำบ้าน (GP: General Practitioner) ของ NHS โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/

(3) จะสามารถจองคิวฉีดวัคซีนกับ NHS ได้อย่างไร

ตอบ หลังจากลงทะเบียนกับ NHS และได้หมายเลข NHS Number แล้ว สามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ที่ https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

     ทั้งนี้ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดย NHS จะจัดสรรให้ตามกลุ่มอายุและประวัติการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

(4) ถ้าฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้ว ต้องฉีดวัคซีนที่อังกฤษอีกหรือไม่

ตอบ ควรปรึกษาแพทย์ GP

(5) ถ้าลงทะเบียนกับ NHS แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพหรือไม่

ตอบ ไม่จำเป็นหากท่านมีสุขภาพดี แต่การซื้อประกันเพิ่มเติมมรข้อดีหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

1.3 การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร

(1) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อเดินทางไปสหราชอาณาจักร (นอกเหนือจากวีซ่า)

ตอบ จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ (ไม่มีเชื้อ) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยตรวจแบบ PCR (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england) และแบบฟอร์ม Passenger Locator Form ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลออนไลน์ 2 วันก่อนเดินทางเพื่อให้ข้อมูลที่พำนักที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัว โดยกรอกได้ที่ https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

(2) รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีข้อกำหนดในการกักตัวหรือไม่ อย่างไร และจะต้องตรวจโควิดอีกหรือไม่

ตอบ  ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง-Amber) ดังนั้น ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยจะต้องกักตัวอยู่ในที่พำนักเป็นเวลา 10 วัน และจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 และ 8 ของการกักตัว โดยต้องสั่งจองชุดตรวจล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเดินทางที่ https://https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals

       ทั้งนี้ 2 วันก่อนเดินทาง จะต้องกรอกข้อมูลที่พำนักซึ่งจะใช้เป็นสถานที่กักตัวใน Passenger Locator Form และกรอกรหัสอ้างอิงจากการสั่งจองชุดตรวจโควิด ที่ https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

       สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็ต้องกักตัวและปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำหนด โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตาม จะต้องปฏิบัติตนอย่างคร่งครัดตามมาตรการด้านสุขอนามัย เช่น สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และล้างมือ

(3) ถ้าเดินทางไปสหราชอาณาจักร โดยทรานสิทผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง จะมีมาตรการใดเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ  ควรบินตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง (สีแดง) เช่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจาก (1) ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว ท่านจะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ (2) หากท่านเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักระยะยาว เช่น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน จะต้องกักตัวที่โรงแรมที่รัฐบาลกำหนดและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ประมาณ 2,000 ปอนด์ โดยจองโรงแรมล่วงหน้าที่ https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/

          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#red-list

2. เมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักรแล้ว

2.1 พิธีการตรวจคนเข้าเมือง  มีมาตรการและขั้นตอนอย่างไร

ตอบ จะมีขั้นตอนการตรวจเอกสารและอาจมีการตรวจสุขภาพ เช่น วัดอุณหภูมิ ซึ่งจะใช้เวลานานกว่าปกติมาก อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมเอกสารต่าง ๆ มาให้พร้อม โดยควรพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

2.2 การเดินทางไปยังที่พัก

(1) สามารถใช้รถสาธารณะได้หรือไม่

ตอบ  หากเป็นไปได้และเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง ควรจองรถมารับ แต่หากไม่มีรถมารับ ก็สามารถใช้รถสาธารณะได้  สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ขอให้สอบถามสถานศึกษาซึ่งหลายแห่งอาจจะมีบริการหรือแนวปฏิบัติเป็นการเฉพาะ

(2) สามารถค้างคืนที่ลอนดอนก่อนเดินทางไปยังที่พักในต่างจังหวัดได้หรือไม่

ตอบ หากเที่ยวบินไปถึงกลางดึกและไม่สามารถเดินทางไปยังที่พักได้ในทันที สามารถค้างคืนได้ตามความจำเป็น และต้องรีบเดินทางต่อไปยังที่พักเพื่อกักตัว 10 วันตามที่กำหนด

2.3 การกักตัว

(1) ในช่วงที่กักตัว มีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ จะต้องกักตัวในสถานที่ที่ท่านได้แจ้งไว้ใน Passenger Locator Form ซึ่งอาจจะเป็นที่โรงแรม หอพักนักศึกษา บ้านเช่า ฯลฯ โดยไม่ออกไปข้างนอกยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น ออกไปตรวจโควิด โดยจะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ และหากพบว่าท่านไม่กักตัวตามที่กำหนด จะโดนปรับเป็นเงิน 10,000 ปอนด์  สำหรับการซื้ออาหารและน้ำดื่ม ต้องสั่งซื้อแบบที่มีบริการส่งถึงบ้านเท่านั้น และควรเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาให้เพียงพอสำหรับช่วงการกักตัว 10 วันด้วย ทั้งนี้ สามารถดูคำแนะนำในการกักตัวได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england

(2) มีกรณีใดบ้างที่จะสามารถลดจำนวนวันกักตัวได้

ตอบ  สำหรับผู้ที่กักตัวในอังกฤษ (England) เท่านั้น สามารถเลือกตรวจโควิด-19 เพิ่มเติมในวันที่ 5 ของการกักตัว (Test to Release Scheme) ซึ่งจะต้องสั่งจองชุดตรวจโควิดล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยหากได้รับผลเป็นลบ (ไม่มีเชื้อ) ก็สามารถยุติการกักตัวก่อนกำหนด 10 วันได้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel

     ส่วนผู้ที่กักตัวในสถานที่พำนักในสกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ จะต้องกักตัวจนครบ 10 วันเท่านั้น  และไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว

(3) ถ้าเดินทางมาเป็นครอบครัว สามารถกักตัวรวมกันได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันมาตลอด สามารถถือว่าอยู่ใน bubble เดียวกัน และกักตัวรวมกันได้หากไม่มีอาการที่สงสัยว่าอาจมีเชื้อโควิด  สมาชิกที่มีอาการ จะต้องกักตัวแยก

      สมาชิกในครอบครัวที่ปกติพักอาศัยอยู่ต่างบ้านเรือน ต้องกักตัวแยกกัน 

3. การพำนักในสหราชอาณาจักร

3.1 การรักษาพยาบาล

(1) หากเจ็บป่วยหรือต้องการพบแพทย์ จะมีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ นักเรียนและนักศึกษาควรลงทะเบียนกับแพทย์ประจำบ้าน (GP: General Practitioner) ของ National Health Service (NHS) ซึ่งกรณีเจ็บป่วยหรือตรวจสุขภาพเบื้องต้น ก็สามารถนัดพบ GP ได้ อีกทั้งนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ขอรับวัคซีนโควิดจาก NHS ได้อีกด้วย โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่จะมีระบบดูแลนักเรียนและนักศึกษาอยู่แล้ว ซึ่งสามารถสอบถามสถานศึกษาของท่านเพื่อทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินไว้ด้วย

(2) ถ้าติดเชื้อโควิด จะต้องทำอย่างไร

ตอบ  หากสงสัยว่าจะติดเชื้อ จะต้องกักตัวแยกจากผู้อื่นเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวมและจะต้องตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยัน โดยสามารถจองคิวตรวจหรือสั่งชุดตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก NHS ที่ https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/

      หากผลตรวจยืนยันว่าท่านติดเชื้อ จะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน โดยการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ เช่น รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ ซึ่งหากอาการไม่บรรเทา สามารถติดต่อ NHS ที่หมายเลข 111

       ทั้งนี้ สิ่งสำคัญ คือ (1) ตั้งสติให้มั่น อย่าตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลจนเกินเหตุ (2) ปฏิบัติตามคำแนะนำของ NHS (3) กักตัวและหลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อไม่แพร่กระจายเชื้อโรคและรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยคำนึงว่าสถานการณ์โควิด-19 ในสหราชอาณาจักรดีขึ้นมากจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  นอกจากนี้ เพื่อความอุ่นใจ ควรเตรียมยาเบื้องต้นตามสมควร เช่น ยาฟ้าทลายโจร ยาพาราเซตามอล และยารักษาโรคประจำตัวอื่น ๆ โดยท่านสามารถซื้อยาสามัญทั่วไปได้ตามร้านขายยาและซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยา เช่น ยาลดไข้บรรเทาปวดประเภทพาราเซตามอล ไอบูโพรเฟน

3.2 การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

(1) สถานการณ์โควิด-19 ในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากมีการระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรมีแผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดังนั้น การใช้ชีวิตประจำวันก็จะใกล้เคียงกับช่วงปกติในแง่การเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย แต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และรักษาระยะห่าง 2 เมตร โดยอาจยังมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จึงขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานศึกษาและมาตรการด้านสุขอนามัยของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

(2) สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ได้หรือไม่

ตอบ สามารถเดินทางภายในสหราชอาณาจักรโดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่รัฐบาลกำหนด  

       อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังไม่สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อและนำเชื้อโรคกลับเข้ามาภายในประเทศ จึงยังคงมีมาตรการกักตัวและตรวจโควิด ซึ่งขึ้นกับว่าประเทศที่จะเดินทางไปนั่นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับใด

(3) เคยมีกรณี hate crimes ที่รังเกียจคนเอเชียหรือไม่ โดยเฉพาะหลังจากเกินสถานการณ์โควิด-19

ตอบ หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มมีกรณี hate crimes ต่อคนเอเชียที่มีลักษณะคล้ายคนจีนมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดจาในทางไม่ดีเมื่อเดินผ่าน หากพบเจอกรณีเช่นนี้ ขอให้รีบเดินหนีไปโดยเร็ว และหลีกเลี่ยงการตอบโต้และปะทะ เพราะหลายกรณีที่มีการตอบโต้ด้วยวาจาจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงทางร่างกาย 

(4) มีข้อแนะนำอย่างไรในการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

ตอบ สิ่งที่ควรระวังมากกว่า hate crimes คือ การลักทรัพย์และการฉ้อโกง (กรณี scam ต่าง ๆ) โดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่อาจเอื้อโอกาสให้มิจฉาชีพ  ขอให้ระวัง อย่าหลงเชื่อผู้ที่ติดต่อมาเพื่อขอให้โอนเงินก่อนที่จะสามารถส่งของได้ เพราะปกติการซื้อของออนไลน์ในสหราชอาณาจักรจะรวมค่าขนส่งสินค้าตั้งแต่แรกแล้ว

     ส่วนผู้ที่ซื้อสินค้าแบรนด์ยุโรปอื่น ๆ ขอให้ระวังการเก็บภาษีเพิ่มเติม เนื่องจากสหราชอาณาจักรออกจาก EU แล้ว ผู้ซื้อต้องเสียภาษีศุลกากรซึ่งจะมีการเรียกเก็บภาษีหลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้ว

4. การเดินทางกลับประเทศไทย มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ตอบ รัฐบาลไทยมีมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ โดยคนไทยจะต้องขอเอกสารรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://london.thaiembassy.org/th/content/ขั้นตอนการกลับประเทศไทยของคนไทย

5. ข้อมูลอื่น ๆ

- สามารถรับชมการเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับข้อควรรู้สำหรับนักเรียน/นักศึกษาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=IIMl6qb2hBk&t=14s 

- สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักรที่ https://study-uk.britishcouncil.org/

และติดต่อ British Council ทางไลน์ที่ @studyukthailand

- สามารถติดตามข้อมูลเรื่องทุนรัฐบาลได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal  

- สายด่วนกงสุล  +447918651720

(ขอบคุณที่มา : Royal Thai Embassy, London)

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa

Our Schools Accredited by

Promotions