VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

ELS Bowling Green

Bowling Green | Bowling Green State University 4010 Business Administration Bowling Green, Ohio สหรัฐอเมริกา ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

Ohio , United States , North America

เรียนภาษาที่ Bowling Green / ELS Bowling Green สมัครเรียนโทร.087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ Bowling Green / ศึกษาต่อที่ Bowling Green / เรียนภาษาที่ Bowling Green / เรียนต่อที่อเมริกา / ศึกษาต่อที่อเมริกา / เรียนภาษาที่อเมริกา / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

ELS Bowling Green ตั้งอยู่ที่ Bowling Green State University ในเมืองโบว์ลิงกรีน รัฐโอไฮโอ เมืองที่เป็นมิตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐโอไฮโอ โบว์ลิงกรีนเป็นชุมชนขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงสำหรับผู้มาเยือนทุกวัย ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความงามตามธรรมชาติพร้อมสวนสาธารณะและเขตสงวนธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบสำหรับการว่ายน้ำและการเดินป่า

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

          -  Semi-Intensive English

          -  English For Academic Purpose

          -  American Explorer Program

สิ่งที่น่าสนใจ

 • หอดูดาว BGSU Planetarium : สำรวจท้องฟ้าจากสถานที่และเวลาใดๆ บนโลกในหอดูดาวทางวิทยาศาสตร์สาธารณะ 118 ที่นั่ง
 • เทศกาลศิลปะ Black Swamp Arts Festival : เทศกาลประจำปีซึ่งส่งเสริมศิลปะในชุมชนโบว์ลิ่งกรีน
 • โรงละคร Clazel Theater : โรงภาพยนตร์ปี 1950 ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงละครและสถานที่จัดเลี้ยงที่สวยงาม

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครเรียนได้ที่ Freedom Study

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5. อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน(Bank Letter) ของสปอร์นเซอร์

               โดยแสดงการเงิน จำนวนตั้งแต่ $ 15,000 พร้อม ค่ามัดจำคอร์สเรียนจำนวน $500

               (จะนำไปหักออกจากค่าเรียนเมื่อวีซ่าผ่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่านขอรับคืนได้เต็มจำนวน)                            

          3.  ชำระค่า Sevis Fee / ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพินในการจองวันสัมภาษณ์ (ฟรีดอมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทน

               เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน)               

          4.  ทีมงานฟรีดอม สตัดดี้ จะนัดหมายเวลาเพื่อทำการเตรียมการสัมภาษณ์วีซ่า (ภาษาไทย+อังกฤษ)

               และขอรับเอกสารคืนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

          5.  เมื่อผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายใน 3-5 วัน

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

               ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา พร้อมรับตัวอย่าง

               การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศอเมริกา

 

Our Services

 • โทรศัพท์
 • Work@travel
 • Email
 • เวลาทำการ
 • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

 • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
 • hotcourses
 • Mondial Assistance
 • bupa