VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

EUROCENTRES BOSTON

EUROCENTRES Boston Campus 36 John F. Kennedy St. Cambridge 02138 United States

Massachusetts , United States , North America

เรียนภาษาที่ BOSTON / EUROCENTRES สมัครเรียนโทร.087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่ออเมริกา / ศึกษาต่ออเมริกา / เรียนภาษาที่เมืองบอสตัน / เรียนต่อเมืองบอสตัน / เรียนต่อที่รัฐแมสซาชูเสส / เรียนภาษาที่รัฐแแมสซาชูเสส / เรียนต่อeurocentres / ศึกษาต่อeurocentres / เรียนต่อปริญญาตรี - โท / Freedomstudy

Details

นวัตกรรมหลักสูตรความสำเร็จ Eurocentres ที่ผ่านมาได้รับการพัฒนากว่า
60 ปี Eurocentres เป็นผู้นำในด้านการเรียนภาษาต่างประเทศและเป็นที่ปรึกษาให้กับ European Council บ่อยครั้ง Eurocentres เน้นความสำเร็จทางด้านการเรียนรู้ภาษา ประสบการณ์ยาวนานของ Eurocentres ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีเอกลักษณ์และมีความตระหนักในจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาตลอดเวลา 

(สมัครเรียน หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939)

หลักสูตรที่เปิดสอนใน Boston Campus

-          General English Course

(สมัครเรียน หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939)

ประเภทของที่พักต่าง

·       Homestay

·       Residence

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

1. ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

2. ชำระค่าสมัครเรียนตามที่ได้แจ้งไว้ในใบประมาณการค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน

3. กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Courseบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

4. หลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบัน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลัง จากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

5. อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

(สมัครเรียน หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939)

ขั้นตอนดำเนินการ

1. สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน / ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

2. หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน(Bank Letter) ของสปอร์นเซอร์โดยแสดงการเงิน จำนวนตั้งแต่ $ 15,000 พร้อม ค่ามัดจำคอร์สเรียนจำนวน $500-$1,000 (ประมาณ 34,000) จะนำไปหักออกจากค่าเรียนเมื่อวีซ่าผ่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่านขอรับคืนค่ามัดจำได้เต็มจำนวน

3. ชำระค่า Sevis Fee / ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพินในการจองวันสัมภาษณ์ (ฟรีดอมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทนเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน)

4. ทีมงานฟรีดอม สตัดดี้ จะนัดหมายเวลาเพื่อทำการเตรียมการสัมภาษณ์วีซ่า (ภาษาไทย+อังกฤษ) และขอรับเอกสารคืนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

5. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายใน 3-5 วัน               

6. หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

7. เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา พร้อมรับตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศอเมริกา

 

***  Freedom Study ยินดีช่วยเป็นผู้ประสานงานขอหนังสือตอบรับ I20 และ

ด้านการขอวีซ่าทุกขั้นตอน รวมถึง การจัดหารถรับส่ง และ ที่พัก ***

สมัครเรียนโทร  086-3105939, 087-5518885

 

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa