VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

American Academy of English (AAE)

530 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102

California , United States , North America

เรียนภาษาที่ San Francisco / American Academy of English (IAE) สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัซานฟรานซิสโก / ศึกษาต่อที่ซานฟรานซิสโก / เรียนภาษาที่ซานฟรานซิสโก / เรียนต่อที่แคลิฟอร์เนีย / ศึกษาต่อที่แคลิฟอร์เนีย / เรียนภาษาที่แคลิฟอร์เนีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

เรียนภาษา ราคาถูก คุณภาพดี ที่

สถาบันภาา AAE เมือง Sanfrancisco

ค่าเรียนถูกสุดๆต้องที่ AAE

          American Academy of English (AAE-San Francisco) โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก

หรือเรียกได้ว่าย่านดาวน์ทาวน์ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญของเมือง ตัวอาคารอยู่ห่างจาก City Hall เพียงหนึ่งช่วงถนน

และอยู่ใกล้กับอาคาร Federal Building  และ เพียง 5-10 นาทีโดยการเดินก็ถึงหอสมุดของเมือง (San Francisco

Public Library)

          American Academy of English (AAE-San Francisco) มุ่งเน้นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอน

ตั้งแต่ระดับ Basic English เพื่อปูพื้นฐานทางภาษาให้กับนักเรียนต่างชาติ ทางสถาบันจัดหลักสูตรอันทันสมัย

ประกอบกับสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยให้แก่ท่าน  นอกจากนี้เรายังเพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

ในการสอนเป็นอย่างดี ทางสถาบันมีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับผู้เข้าเรียนทุกระดับ เริ่มจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ขั้นต้น จนถึงระดับสูง และยังมีหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL อีกด้วย จึงจัดได้ว่าสถาบันของเราเป็นโรงเรียน

สอนภาษาอังกฤษที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโก

          American Academy of English (AAE-San Francisco) ที่เริ่มก่อตั้งในปี 1982 นอกจากนี้ AAE ยังได้รับ

การรับรองสถาบันได้รับการรับรองมาตราฐานการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งอเมริกา และ ACCET: Accrediting

Council for Continuing Education and Training. รวมถึง State of California’s Bureau for Private

Postsecondary Education.

 

ทำไมต้อง American Academy of English (AAE-San Francisco)

          -  เพราะ AAE          ค่าเรียนถูก!

          -  เพราะ AAE          เปิดคอร์สเรียนทุกๆ วันจันทร์สำหรับหลักสูตร Intensive English

          -  เพราะ AAE          มุ่งเน้นการสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEFL และ TOEIC  

          -  เพราะ AAE          มีศูนย์สอบโทเฟิลไว้บริการสำหรับนักเรียน 

          -  เพราะ AAE          มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน

          -  เพราะ AAE          ได้จัดห้องคอมพิวเตอร์ และห้องแล็ปในการทำแบบทดสอบทางภาษาให้กับ    

                                        นักเรียนเพราะ AAE   มีการคัดสรร  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญทางการ  

                                        สอนภาษาอังกฤษสำหรับทำการสอนให้กับนักเรียนเพราะ AAE  จะมี                           

                                        การจัดทัศนะศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียน เพื่อผ่อนคลายความเครียด และ

                                        สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเพื่อนๆ ที่มาจากหลายๆชาติ                            

          -  เพราะ AAE          มีบริการรับส่งจากสนามบิน รวมถึงการจัดหาที่พักโฮมสเตย์ให้กับนักเรียน

          -  เพราะ AAE          มีศูนย์ให้คำแนะนำ และวางแผนศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา

 

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa