VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

Zoni Language Centers, USA

ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

New York , United States , North America
New Jersey , United States , North America
Canada , Canada , North America

เรียนภาษาที่ NewYork, New Jersey, Florida / Zoni Language Centers สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ันิวยอร์ค / ศึกษาต่อที่นิวยอร์ค / เรียนภาษาที่นิวยอร์ค / เรียนต่อที่ันิวเจอร์ซี่ / ศึกษาต่อที่นิวเจอร์ซี่ / เรียนภาษาที่นิวเจอร์ซี่ / เรียนต่อที่ัฟลอริด้า / ศึกษาต่อที่ฟลอริด้า / เรียนภาษาที่ฟลอริด้า / เรียนต่อที่อเมริกา / ศึกษาต่อที่อเมริกา / เรียนภาษาที่อเมริกา / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

เรียนต่ออเมริกา/เรียนภาษาที่นิวยอร์ค Zoni Language Centers, USA

          ฟรีดอม สตัดดี้ ชวนน้องๆเรียนต่ออเมริกา กับเมืองแมนฮัตตัน, นิวยอร์ค เมืองที่ได้รับความนิยมมากสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อ หรือท่องเที่ยวอเมริกา  สำหรับน้องๆ ที่ชื่นชอบบรรยากาศของเมืองที่ทันสมัย

มากมายด้วยนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมาย ต่อปี มหานครนิวยอร์คเป็นเมืองที่ได้รับ

ขนานามว่า มหานครที่มีแสง สี เสียงที่ไม่เคยหลับไหล แหล่งช้อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมากมาย

          Zoni Language Centers, New York Campus ตั้งอยู่บนอาคารที่อยู่ติดกับ State Tower ย่านไทม์สแควร์

(Time Square) สะดวกต่อการเดินทางทั้งรถเมย์สาธารณะ และ รถไฟใต้ดิน (Subways) นอกจากนี้ยังใกล้กับสถานที่

ชอบปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งมหานครนิวยอร์ค และยังมีอีก 2 วิทยาเขตในเมืองนิวยอร์ค คือ Queens , New Jersey

          Zoni Language Centers ได้รับการโหวตว่าเป็นผู้นำด้านสถาบันภาษาระดับโลก มีหลักสูตรที่เปิดสอน

ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า นักเรียนไทยหลายๆ คนให้การยอมรับในระบบการสอนและความใส่ใจจากอาจารย์ผู้สอน

ที่ดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด 

ข้อดีของสถาบัน  Zoni Language Centers

          *  ค่าเรียนถูก

          *  ค่าคอร์สให้เลือกเรียนหลากหลาย

          *  มี 4 แคมปัสในอเมริกาให้เลือกเรียน

สาขาของ Zoni Language Centers

(สาขา ในประเทศอเมริกา และ ในประเทศแคนาดา)

                    -  Zoni Language Centers MIAMI CAMPUS, Florida

                    -  Zoni Language Centers NEW YORK CAMPUS (ประกอบด้วย Manhattan, Queens, New Jersey)

                    -  Zoni Language Centers VANCOUVER CAMPUS, Canada

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course

               บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับ

               จากทางสถาบัน                                      

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน                                        

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน(Bank Letter) ของสปอร์นเซอร์

               โดยแสดงการเงิน จำนวนตั้งแต่ $ 15,000 พร้อม ค่ามัดจำคอร์สเรียนจำนวน $500

               (จะนำไปหักออกจากค่าเรียนเมื่อวีซ่าผ่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่านขอรับคืนได้เต็มจำนวน)

          3.  ชำระค่า Sevis Fee / ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพินในการจองวันสัมภาษณ์

               (ฟรีดอมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทนเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน)

          4.  ทีมงานฟรีดอม สตัดดี้ จะนัดหมายเวลาเพื่อทำการเตรียมการสัมภาษณ์วีซ่า (ภาษาไทย+อังกฤษ)

               และขอรับเอกสารคืนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

          5.  เมื่อผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายใน 3-5 วัน

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา พร้อมรับตัวอย่างการ

               กรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศอเมริกา

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa