VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

Kaplan International - Los Angeles Campus / Irvine Valley College

5500 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618

California , United States , North America

เรียนภาษาที่ Los Angeles / Kaplan International สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัลอสแอนเจอลิส / ศึกษาต่อที่ลอสแอนเจอลิส / เรียนภาษาที่ลอสแอนเจอลิส / เรียนต่อที่อเมริกา / ศึกษาต่อที่อเมริกา / เรียนภาษาที่อเมริกา / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนต่อต่างประเทศ/เรียนภาษาที่อเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย

กับสถาบัน Kaplan IRVINE VALLEY COLLEGE, LOS ANGELES Campus

          Kaplan Irvine Valley College Campus, Los Angles California เมืองที่มีผู้คนชื่นชอบมากที่สุดเมืองหนึ่ง

ในอเมริกา คุณสามารถใช้เวลาในช่วงบ่ายไปกับ Newport Beach, การเดินเล่นลง Sunset Boulevard, หรือ

แม้กระทั่งการเรียนที่เออร์ลีย์วิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย Los Angeles อยู่ใกล้กับเมืองนี้มาก เพียงนั่งรถบัส

ออกไปไม่ไกล สถานที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการท่องเที่ยว เช่น Disneyland และ Universal Studios  2 สวนสนุก

ที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา, รวมทั้งฟาร์ม Knott 's Berry รถไฟเหาะตีลังกาไม้ของโลกที่สูงที่สุดในโลก แฟนกีฬายัง

สามารถเดินทางวันออกไปอนาไฮม์ชมทีม Angels baseball หรือ Ducks ice hockey

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

          Kaplan Irvine Valley College Campus, Los Angles เปิดสอนหลักสูตรต่างๆคือ

          -  ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Year and Semester

          -  หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL

ด้านอาคารเรียน

          Kaplan Irvine Valley College Campus, Los Angles ได้มีการจัดห้องเรียนได้กว่า 30 ห้องเรียน สำหรับ

ทำการเรียนการสอน แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนเพียง 12-15 คนต่อคลาส เป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล

อย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอน

 

ที่พักแบบหอพักนักเรียน

          Kaplan Irvine Valley College Campus, Los Angles มีบริหารจัดหาที่พักให้กับนักเรียนเรียน เพื่อ

ให้นักเรียนที่ต้องการซึมซับวัฒนธรรมใหม่ การได้ร่วมรับประทานอาหารกันทุกวัน ทำให้คุณสามารถฝึกภาษาอังกฤษ

ได้ในสถานการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ เราเลือกสรรที่พัก อย่างพิถีพิถัน เพื่อคุณจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่

ปลอดภัยและได้รับการต้อนรับอย่างดี

          ชนิดของห้อง: ห้องเดี่ยว ห้องคู่ หรือแบบรวม  Kaplan International Colleges ทุกครอบครัวได้รับ

การคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้นักเรียนได้พักอาศัยกับครอบครัวที่อบอุ่นและปลอดภัยที่สุด

          1.  ที่พักแบบ Homestay

          2.  หอพักนักเรียนสำหรับนักเรียน

ที่ตั้งสถาบัน และการเดินทาง

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน                                                   

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน(Bank Letter) ของสปอร์นเซอร์

               โดยแสดงการเงิน จำนวนตั้งแต่ $ 15,000 พร้อม ค่ามัดจำคอร์สเรียนจำนวน $500 (จะนำไปหักออกจาก

               ค่าเรียนเมื่อวีซ่าผ่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่านขอรับคืนได้เต็มจำนวน)

          3.  ชำระค่า Sevis Fee / ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพินในการจองวันสัมภาษณ์ (ฟรีดอมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทน

               เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน)               

          4.  ทีมงานฟรีดอม สตัดดี้ จะนัดหมายเวลาเพื่อทำการเตรียมการสัมภาษณ์วีซ่า (ภาษาไทย+อังกฤษ)

               และขอรับเอกสารคืนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

          5.  เมื่อผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายใน 3-5 วัน

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

               ไปรับที่สนามบิน                                 

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา พร้อมรับตัวอย่าง

          การกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศอเมริกา

 

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa