VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

Kaplan International - Los Angeles Campus / Westwood

1133 Westwood Boulevard #201, Los Angeles, CA

California , United States , North America

เรียนภาษาที่ Los Angeles / Kaplan International สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัแอล.เอ. / ศึกษาต่อที่แอล.เอ. / เรียนภาษาที่แอล.เอ. / เรียนต่อที่อเมริกา / ศึกษาต่อที่อเมริกา / เรียนภาษาที่อเมริกา / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนต่อต่างประเทศ/เรียนภาษาที่อเมริกา คุณภาพดี มีมาตราฐาน

กับสถาบัน Kaplan LOS ANGELES- WESTWOOD Campus

Kaplan Los Angeles – Westwood Campus

          ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่ ที่น่าตื่นเต้นที่สุดจสำหรับนักท่องเที่ยวและนักเรียนในอเมริกา Hollywood, มาลิบูและ

Sunset Boulevard, คุณสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษใน Los Angeles ไปพร้อมๆกับการชื่นชมบรรยากาศ

แดดชายหาดที่มีความสะดวกสบาย สดใสและความพร้อมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ล่าสุด

          โรงเรียน Kaplan ใน Westwood Los Angeles อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เพียงการเดินทางไม่ไกลจากชายหาด,

ดิสนีย์แลนด์และบ้านของดาราฮอลลีวู้ด คนรวยและมีชื่อเสียง คุณสามารถใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษใน Los Angeles,

และมองลงไปที่ชายหาดสำหรับเวลาอาหารกลางวันและพบกับเพื่อนหลังเลิกเรียนที่ร้านกาแฟอินเทรนด์ในเมือง ยังมี

บาร์และร้านอาหารอีกด้วย

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

          Kaplan Los Angeles – Westwood Campus  เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

          -  ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Year and Semester

          -  หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL

ด้านอาคารเรียน

          Kaplan Los Angeles – Westwood Campus ได้มีการจัดห้องเรียนได้กว่า 20 ห้องเรียน สำหรับ

ทำการเรียนการสอน แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนเพียง 12-15 คนต่อคลาส เป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล

อย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอน

 

ที่พักแบบหอพักนักเรียน

          Kaplan Los Angeles – Westwood Campus มีบริหารจัดหาที่พักให้กับนักเรียนเรียน เพื่อให้นักเรียน

ที่ต้องการซึมซับวัฒนธรรมใหม่ การได้ร่วมรับประทานอาหารกันทุกวัน ทำให้คุณสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้

ในสถานการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ เราเลือกสรรที่พัก อย่างพิถีพิถัน เพื่อคุณจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม

ที่ปลอดภัยและได้รับการต้อนรับอย่างดี

 

ชนิดของห้อง: ห้องเดี่ยว ห้องคู่ หรือแบบรวม

          Kaplan International Colleges ทุกครอบครัวได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้นักเรียนได้

พักอาศัยกับครอบครัวที่อบอุ่นและปลอดภัยที่สุด

          1.  ที่พักแบบ Homestay

          2.  หอพักนักเรียนสำหรับนักเรียน

ที่ตั้งสถาบัน และการเดินทาง

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

               ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน(Bank Letter) ของสปอร์นเซอร์

               โดยแสดงการเงิน จำนวนตั้งแต่ $ 15,000 พร้อม ค่ามัดจำคอร์สเรียนจำนวน $500 (จะนำไปหักออก

               จากค่า  เรียนเมื่อวีซ่าผ่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่านขอรับคืนได้เต็มจำนวน)                            

          3.  ชำระค่า Sevis Fee / ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพินในการจองวันสัมภาษณ์ (ฟรีดอมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทน

               เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน)

          4.  ทีมงานฟรีดอม สตัดดี้ จะนัดหมายเวลาเพื่อทำการเตรียมการสัมภาษณ์วีซ่า (ภาษาไทย+อังกฤษ) และ

               ขอรับเอกสารคืนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

          5.  เมื่อผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายใน 3-5 วัน

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

               ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา พร้อมรับตัวอย่างการ

               กรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศอเมริกา

                                                                                                                      

 

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa