VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

ASC English, Boston

ASC English Downtown 65 Harrison Ave. 6th Floor Boston, MA 02111 ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร.086-3105939, 087-5518885

Massachusetts , United States , North America

เรียนภาษาที่ Boston / ASC English สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ับอสตัน / ศึกษาต่อที่บอสตัน / เรียนภาษาที่บอสตัน / เรียนต่อที่อเมริกา / ศึกษาต่อที่อเมริกา / เรียนภาษาที่อเมริกา / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

ASC English, Boston

          ASC English Boston เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองบอสตัน ASC English

เป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเรียนนานาชาติมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง และ

มีหลักสูตรมากมายที่ให้เลือกเรียนอย่างมากมาย  อาทิเช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป,

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น, หลักสูตรภาษาอังกฤษทางธุรกิจ รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพื่อเตรียมสอบ TOEFL เป็นต้น

          นอกจากนี้ การเรียนการสอนและเทคนิคในการสอนที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน

ช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษแล้วยังได้เรียนรู้

วัฒนธรรมอเมริกันและวัฒนธรรมของเพื่อนนักเรียนชาวต่างชาติอีกด้วย

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน และการจัดส่ง I20 ในวันสมัคร

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับ

               จากทางสถาบัน                      

          5. อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน                                                                                                                               

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน(Bank Letter)

              ของสปอร์นเซอร์โดยแสดงการเงิน จำนวนตั้งแต่ $ 15,000 พร้อม ค่ามัดจำคอร์สเรียน

              จำนวน $500 (จะนำไปหักออกจากค่าเรียนเมื่อวีซ่าผ่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่าน สามรถขอรับคืนเงิน

              ได้เต็มจำนวน)

          3.  ชำระค่า Sevis Fee / ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ฟรีดอมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทนเพื่อความ

               รวดเร็วในการดำเนินงาน)

          4.  ทีมงานฟรีดอม สตัดดี้ จะนัดหมายเวลาเพื่อทำการเตรียมการสัมภาษณ์วีซ่า

               (ภาษาไทย+อังกฤษ) และขอรับเอกสารคืนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

          5.  เมื่อผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายใน 3-5 วัน

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา

               พร้อมรับตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศอเมริกา                                 

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa