Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

LA Trobe University

Melbourne , Australia , Oceania

เรียนภาษาที่ Melbourne / LA Trobe University สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัเมลเบิร์น / ศึกษาต่อที่เมลเบิร์น / เรียนภาษาที่เมลเบิร์น / เรียนต่อที่ออสเตรเลีย / ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย / เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

เรียนภาษา LA Trobe University, MELBOURNE CAMPUS

เรียนจบ สอบภาษาผ่าน สามารถต่อปริญญาได้เลย

          สถาบันภาษา La Trobe University Language Centre เป็นสถาบัน ของ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ Bundoora

และ Bendigo สถาบันภาษามีหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ELICOS  เริ่มตั้งแต่ beginners จนถึง  advanced  สำหรับ

นักเรียนของ ศูนย์ภาษาอังกฤษ The La Trobe University Language Centre เท่านั้น จบหลักสูตร ที่สถาบันกำหนด

สามารถเข้าเรียนที่ La Trobe University ในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทได้ทันทีโดยไม่ต้อง สอบ IELTS  

 

ข้อดี

สำหรับการเลือกเรียนที่ La Trobe คือ นักเรียนที่จบหลักสูตร Inter Program จากเมืองไทยสามารถเรียนต่อได้เลย

          -  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 1 ใน 10

          -  มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

          -  La Trobe University มีทั้งหมด 3 แคมปัสใน Melbourne (Bundoora) Bendigo และ Albury-Wodonga

          La Trobe University, Melbourne มหาวิทยาลัยห่างจากใจกลางเมือง melbourne ประมาณ 30 นาที

โดยรถไฟ La Trobe University  มี 5 วิทยาเขต แต่วิทยาเขตหลัก คือ Bundoora ( Melbourne Campus ) และ

Bendigo มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้าน Nursing และ Education รวมถึงหลักสูตร IT และ IS ด้วย

 

หลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษของ La Trobe University

General English

          *  Core skills: speaking, listening, reading and writing.

          *  Grammar and vocabulary development

          *  Computer skills, language laboratory

          *  Courses include excursions, as well as social and recreational activities

 

English for Further Studies

          *  Library and project research

          *  Academic reading, listening and note taking

          *  Presentations and public speaking

          *  Academic essay and report writing

          *  Critical thinking and analysis

          *  Academic study skills

          ระบบการเรียนที่มีคุณภาพ รับรองคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานของรัฐ คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์

มายาวนาน 35 years  นอกจากนี้ ทางศูนย์ภาษามีบริการแนะแนวเรียน ต่อในระดันปริญญาตรี และ ปริญญาโทให้กับ

นักเรียนที่มีความสนใจเข้าเรียนต่อ

 

English for Further Studies Entry requirements

*เรียนจบหลักสูตรสอบภาษาผ่านสามารถต่อปริญญาได้ทันที !

 

ตารางแสดงการเรียนภาษาเพื่อโอนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (โดยไม่ต้องสอบไอเอล)

โปรแกรมการเรียนเป็นแบบเข้มข้น เมื่อเรียนจบ นักเรียนสอบผ่านเข้าเรียนต่อระดับปริญญาได้ทันที

 

หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทที่ La Trobe University เปิดสอน

          *  MBA

          *  Accounting and Finance Management

          *  International Business and Law

          *  Conflict Resolution

          *  Laws International

          *  Professional Accounting

          *  Hospitality Management

          *  Tourism Management

          *  Health

          *  Clinical Psychology

          *  Computer Science

          *  IT

          *  Information Systems

          *  Engineering ( Electronic Systems and Network, Microelectronic, Software, Telecommunications,

             Telecommunications and Network )

          *  Education

          *  Arts

          *  etc.

 

Requirement :

          *  ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป สำหรับ MBA

          *  GPA 2.5 ขึ้นไป

          *  IELTS 6.5 หรือ TOEFL 580 หรือผ่านภาษาอังกฤษระดับสูงของทางมหาวิทยาลัย

          *  จบหลักสูตร International Program ที่ GPA 2.5 ไม่ต้องใช้ IELTS / TOEFL 

          *  เรียนปริญญาโท 1-2 ปีจบ สำหรับ MBA เรียน 1 ปี 3เดือน และสำหรับ MIB เรียน 1 ปีจบ

 

HAWTHORN ได้มีการคัดสรรให้ FREEDOM STUDY ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของสถาบัน

ผู้สนใจกรุณาโทรติดต่อได้ที่ (สำนักงานศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ ฟรีดอม สตัดดี้)

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa