Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ILSC - Vancouver Campus

Canada , Canada , North America

เรียนภาษาที่ Vancouver / ILSC สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัแวนคูเวอร์ / ศึกษาต่อที่แวนคูเวอร์ / เรียนภาษาที่แวนคูเวอร์ / เรียนต่อที่แคนาดา / ศึกษาต่อที่แคนาดา / เรียนภาษาที่แคนาดา / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

 

ILSC - Vancouver Campus – แวนคูเวอร์ แคมปัส  

          ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 555 Richards Street  Vancouver, BC V6B 2Z5 แคนาดา  ILSC เป็นศูนย์ภาษา

ของเอกชนที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักเรียน. ILSC ก่อตั้งในประเทศแคนาดายาวนานกว่า 20 ปี โดยเปิด

ศูนย์การเรียน 3 แห่งในเมืองVancouver , เมือง Montreal และ เมือง Toronto

 

ILSC - Vancouver Campus – แวนคูเวอร์ แคมปัส

          มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรทางภาษาอังกฤษ และหลักสูตรประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ ทางสถาบันยังได้พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านการเรียนและการฝึกงาน ภายใต้ชื่อของ “ Study & Work

Program ”  ซึ่งได้จัดว่าเป็นต้นแบบที่ได้รับความนิยม และรับรองคุณภาพจากรัฐบาลแห่งแคนาดาเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ILSC ยังได้เร่งพัฒนาระบบการสอน ให้ดีขึ้น และสามารถรับรองผลของความสำเร็จโดยพิสูจน์ ได้จาก

ความสำเร็จของนักเรียน หลายพันคนทั่วโลก ที่ปรึกษา และครูผู้มีประสบการณ์ ปัจจุบันนับได้ว่า ILSC เป็นโรงเรียน

สอนภาษาที่ใหญ่ที่สุด และมีสาขาการเรียนการสอนมากที่สุดในแคนาดา

ILSC - Vancouver Campus – แวนคูเวอร์ แคมปัส

          เป็นเมืองใหญ่ และเป็นเมืองที่นักเรียนไทยให้ความนิยมกับเมืองนี้มาก บรรยากาศภายในเมืองแวดล้อมไปด้วย

ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นทั้งเมืองที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา และเมืองแห่งการท่องเที่ยว พักผ่อน ปัจจุบัน มีนักเรียนไทย

ภายในเมืองเพียง 10% ดังนั้น หากไปเรียนที่นี้รับรองได้ว่าน้องๆ จะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะทางด้านการสนทนาและ

การฟังได้เป็นอย่างดี

โอกาสการหางานในเมืองแวนคูเวอร์ *

**  สำหรับนักเรียนหลักสูตร Study & Work Program จะมีข้อได้เปรียบมาก!

          เนื่องจากแวนคูเวอร์เป็นเมืองด้านการศึกษาและท่องเที่ยวดังนั้น อุตสาหกรรมโรงแรม, รีสอร์ท และร้านอาหาร

ต่างๆจึงมีเป็นจำนวนมาก และ กระจายในพื้นที่ต่างๆ ของเมือง นี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีมาก เพราะปัจจุบันมีอัตราของ

ตำแหน่งงานที่ยังต้องการนักเรียนไทยให้มีโอกาสเข้าร่วมทำงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ILSC Vancouver Campus

          -  เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

          -  Academic Year and Semester

          -  หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และ

**โปรแกรมสุดฮิต “เรียน และทำงาน (Study and Work Program)**

ห้องเรียนของ  ILSC - Vancouver Campus – แวนคูเวอร์ แคมปัส

          ILSC แวนคูเวอร์ มีอาคารเรียนถึง 4 แห่งภายในเมืองแวนคูเวอร์ โดยรวมมีห้องเรียนรองรับนักเรียนถึง

90 ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์แล็บ 12 ห้อง รวมถึงห้องนักเรียน และโซนอินเตอร์เน็ตกว่า 6 ห้อง

 

ที่พักโฮมสเตย์ของ ILSC - Vancouver Campus – แวนคูเวอร์ แคมปัส

          •  โฮมสเตย์แบบปกติ (อาหาร 3 มื้อต่อวัน และ อาหารว่าง)

          •  โฮมสเตย์แบบ Half-Board (มีอาหารมื้อเช้า และค่ำ ไม่มีอาหารมื้อเที่ยง อาหารว่างมีเฉพาะเวลาเย็น)

          •  ห้องพักอย่างเดียว (ครอบครัวโฮมสเตย์ไม่จัดอาหารให้)

          ข้อควรจำ: นักเรียนที่มีอายุน้อยสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์ หรือโฮมสเตย์แบบ Half-Board เท่านั้น

ส่วนที่พักแบบอื่นๆ นักเรียนที่แวนคูเวอร์จะต้องมีอายุ 19 ปีหรือมากกว่า และสำหรับเมืองมอนทรีออลและโตรอนโต

นักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ขึ้นไป โฮมสเตย์แบบปกติ โฮมสเตย์แบบ Half-Board และ แบบห้องพักอย่างเดียว

การพักอาศัยกับโฮมสเตย์ในแคนาดาเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรม

และชีวิตครอบครัวชาวแคนาดา ครอบครัวโฮมสเตย์ของเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองแวนคูเวอร์ โตรอนโต และ

มอนทรีออล อยู่ห่างจากโรงเรียน 40 ถึง 60 นาที บ้านเหล่านี้มีความปลอดภัย ได้รับการตรวจสอบและผ่านการคัดเลือก

โดยเจ้าหน้าที่แผนกโฮมสเตย์

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน                                                                                

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับ

               จากทางสถาบัน                                      

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa