Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา (ที่อยู่) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 (ชั้น 8) ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ILSC toronto

443 University Avenue Toronto, Ontario Canada M5G 2H6 ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

Ontario , Canada , North America

เรียนภาษาที่ Toronto / ILSC สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ัมอนโตรอนโต / ศึกษาต่อที่โตรอนโต / เรียนภาษาที่โตรอนโต / เรียนต่อที่แคนาดา / ศึกษาต่อที่แคนาดา / เรียนภาษาที่แคนาดา / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

Study & Work Canada / เรียน-ทำงานประเทศแคนาดา

กับสถาบัน ILSC-TORONTO

 

 

          ILSC – TORONTO Campus – วิทยาเขตโตรอนโต เป็นเมืองหลวงที่รวมวัฒนธรรมในแบบของแคนาเดียน

และยุโรป(อิตาลี่ / โปรตุเกต รวมถึงวัฒนธรรมของฝรั่งเศส) ผสมผสานกัน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับนักเรียน

Toronto เป็นเมืองที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และ เป็นเมืองที่มีความเจริญด้านเศษฐกิจ และเป็นเมืองที่มีความสวยงาม

บรรยากาศดีตลอดทั้งปี ภายในเมืองแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นทั้งเมืองที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา และ

เมืองแห่งการท่องเที่ยว พักผ่อน  ปัจจุบัน มีนักเรียนไทยภายในเมืองเพียง 5-10% จีงเป็นที่ยืนยันได้ว่าหากนักเรียน

ที่เลือกเรียน ILSC Toronto Campus จะสามารถพัฒนาด้านการสื่อสาร รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เมืองนี้จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับการศึกษา

 

 

การหางาน / การทำงานระหว่างเรียนที่ ILSC – TORONTO Campus – วิทยาเขตโตรอนโต

          ILSC Toronto Campus ได้จัดโปรแกรม Study & Work Program ซึ่งเป็นการเรียนที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน

และยังโอกาสในการหางานทำระหว่างการเรียนได้ง่ายมากสำหรับเมืองโตรอนโต  เป็นที่ทราบกันดีว่าเมืองแห่งนี้

เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ดังนั้น อุตสาหกรรมโรงแรม,รีสอร์ทและร้านอาหารจึงมีอย่างมากมายต้องการพนักงาน

เข้ามาทำงาน โดยเฉพาะนักเรียนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถด้านการทำงาน

ได้ดีที่สุด

ดังนั้น เมืองนี้จึงเป๊นทางเลือกที่ดีมาก เพราะปัจจุบันมีอัตราของตำแหน่งงาน

ที่ยังต้องการนักเรียนไทยให้มีโอกาศเข้าร่วมทำงาน

 

 

หลักสูตรที่ ILSC – TORONTO Campus – วิทยาเขตโตรอนโต เปิดสอน

ILSC Toronto Campus เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้

          -  ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

          -  หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Year and Semester

          -  หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL

 

 HOT!***“ โปรแกรมเรียน และทำงาน Study and Work Program ” ***

 

 

          ห้องเรียนของ  ILSC – TORONTO Campus – วิทยาเขตโตรอนโต

          ILSC – Toronto Campus ตั้งอยู่อาคารเลชที่ 443 University Avenue Toronto, Ontario Canada

M5G 2H6 ภายในโรงเรียนมีห้องเรียนกว่า 50 ห้องเรียน และ ILSC ยังได้จัดห้องคอมพิวเตอร์แล็บ /

ห้องรับประทานอาหาร / ห้องสมุด และห้องสันทนาการไว้บริหารนักเรียน

 

          ที่พักของ ILSC – TORONTO Campus – วิทยาเขตโตรอนโต

          โฮมสเตย์แบบปกติ (อาหาร 3 มื้อต่อวัน และ อาหารว่าง) / Half-Board (มีอาหารมื้อเช้า และค่ำ

ไม่มีอาหารมื้อเที่ยง อาหารว่างมีเฉพาะเวลาเย็น) และ แบบมีห้องพักอย่างเดียว (ครอบครัวโฮมสเตย์ไม่จัดอาหารให้)

 

          ข้อแนะนำ : นักเรียนที่มีอายุน้อยสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์ หรือโฮมสเตย์แบบ Half-Board เท่านั้น

                           ส่วนที่พักแบบอื่นๆ นักเรียนที่แวนคูเวอร์

          *  จะต้องมีอายุ 19 ปีหรือมากกว่า และสำหรับเมืองมอนทรีออลและโตรอนโตนักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ขึ้นไป  

          *  โฮมสเตย์แบบปกติ โฮมสเตย์แบบ Half-Board และ แบบห้องพักอย่างเดียว

          *  การพักอาศัยกับโฮมสเตย์ในแคนาดาเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ

             และได้เรียนรู้วัฒนธรรม และชีวิตครอบครัวชาวแคนาดา

          *  ครอบครัวโฮมสเตย์ของเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองแวนคูเวอร์ โตรอนโต และมอนทรีออล ห่างจากโรงเรียน

             40 ถึง 60 นาที บ้านเหล่านี้มีความปลอดภัย

          *  ได้รับการตรวจสอบและผ่านการคัดเลือกโดยเจ้าหน้าที่แผนกโฮมสเตย์

          *  สำหรับโปรแกรมสตัดดี้ แอนด์ เวิร์ค (เรียนและทำงาน) /Study & Work ทางสถาบันมีบริการจัดหางานให้

 

สนใจจองโปรแกรมฯ หรือ ขอทราบค่าใช้จ่ายได้ที่ 087-5518885 / 086-3105939

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

          1.  ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

          2.  ชำระค่าสมัครเรียน

          3.  กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ

               สงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรฯ  ส่วนลดค่าเรียน

          4.  กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

          5.  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

 

ขั้นตอนดำเนินการ

          1.  สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

               ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

          2.  หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน(Bank Letter)

               ของสปอร์นเซอร์โดยแสดง การเงิน จำนวนตั้งแต่ $ 15,000 พร้อม ค่ามัดจำคอร์สเรียน       

               จำนวน 16,000 บาท (จะนำไปหักออกจากค่าเรียนเมื่อวีซ่าผ่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่านขอรับคืนได้เต็มจำนวน)

          3.  ชำระค่า Sevis Fee / ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพินในการจองวันสัมภาษณ์

               (ฟรีดอมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน)

          4.  ทีมงานฟรีดอม สตัดดี้ จะนัดหมายเวลาเพื่อทำการเตรียมการสัมภาษณ์วีซ่า (ภาษาไทย+อังกฤษ)

               และขอรับเอกสาร คืนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์   

          5.  เมื่อผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายใน 3 - 5 วัน

          6.  หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

               พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน

          7.  เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่แคนาดา พร้อมรับตัวอย่างการ

               รอกแบบฟอร์ม ขอเข้าประเทศ

 

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa