อยากศึกษาต่อต่างประเทศไปกับ FREEDOM STUDY [ USA, ENGLAND,NEWZEALAND, AUSTRALIA, CANADA, SINGAPORE ] เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา ทุนการศึกษา วีซ่า ต่อนอก
Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

The University of Law

date : March 03, 2016 - 12:03pm

 
The University of Law : มหาวิทยาลัยกฎหมายชั้นนำในอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆด้วยหลักการเรียนการสอนตามหลักความเป็นจริง โดยทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรีด้านกฎหมายจนถึงปริญญาโท ได้ถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์มีความหลากหลาย มุ่งเน้นการวิจัยทางวิชาการการฝึกอบรมการปฏิบัติให้นักเรียนเข้าถึงอาชีพกฎหมายชั้นนำในตลาดกฎหมายและมีนวัตกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับว่าผู้ที่จบการศึกษามีความพร้อมต่อการทำงานในอนาคตและด้วยความเป็นเลิศในการเรียนรู้การพัฒนาช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นที่ยอมรับของบริษัทกฎหมายชั้นนำระดับโลก
 
The University of Law: 
1. เป็นโรงเรียนกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร: เปิดการฝึกอบรมทนายความมากกว่าทุกๆสถาบัน
2. เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ก่อตั้งการศึกษาทางกฎหมายมายาวนานของประเทศ
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา: ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยร่วมที่สองในสหราชอาณาจักรด้านความพึงพอใจของนักเรียนและการเรียนการสอนที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ จากการสำรวจนักศึกษาแห่งชาติในปี 2014
4. เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด: อาจารย์ผู้สอนทั้งหมดของเรามีนักกฎหมายที่ผ่านการรับรอง มีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการเรียนการสอนกฎหมาย
5. นวัตกรรมวิธีการสอน: นักเรียนจะได้เรียนรู้กฎหมายผ่านการปฏิบัติสถานการณ์ในชีวิตจริงในกลุ่มเล็ก ๆ ใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน
6. สภาพแวดล้อม: ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีและการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานบริการด้านอาชีพ
7. การจ้างงาน: 98% ของนักเรียน LPC เต็มเวลาของเราที่จบการศึกษาฤดูร้อน 2013 ได้รับจ้างงานภายใน 9 เดือนของการสำเร็จการศึกษา
8. ทางเลือก: มีความหลากหลายของหลักสูตรจาก 8 วิทยาเขตการศึกษาที่ทันสมัยทั่วสหราชอาณาจักร
9. คอนเนคชั่น: เราทำงานร่วมกับกว่า 90 ใน 100 บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายชั้นนำในสหราชอาณาจักรและ 4 ของ 5 บริษัทชั้นนำระดับโลก
10. ศิษย์เก่าที่ประสบวามสำเร็จ: ตั้งแต่เลขาธิการของพรีเมียร์ลีกถึงนายกเทศมนตรีลอนดอน เราพัฒนาผู้นำทางธุรกิจเช่นเดียวกับความคิดทางกฎหมายชั้นนำ
 
วิทยาเขตและจำนวนนักศึกษา(2013/2014)
 
1.Birmingham 851 
2.Bristol 313
3.Chester 302
4.Guildford 618
5.Leeds 344
6.London Bloomsbury 2200
7.London Moorgate 1598
8.Manchester 595
คอร์สเรียนที่เปิดสอน
Undergraduate courses at University of Law:
1.LLB (hons) Law (3 years) 
2.LLB (hons) Law Accelerated (2 years) 
3.LLB (hons) Law (4 years part-time) (not suitable for students needing Tier 4 sponsorship)
Undergraduate courses at University of Law - De Broc Business School: (http://debroc.ac.uk/ )
4.BA (Hons) Business Management 
5.BA (Hons) Business and Marketing 
6.BA (Hons) Business and Finance (University of Law - De Broc Business School).
Postgraduate courses at University of Law:
1.Graduate Diploma in Law (GDL)
2.Legal Practice Course (LPC)
3.Bar Professional Training Course (BPTC)
 
เรียนต่อ UK โทร. 0863105939

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa